Uit de Annalen van 60 jaar
B.V. Apeldoornse Boys

2 april 2000

De oudste overgebleven notulen zijn die van de ledenvergadering op 25 augustus 1965, gehouden in hotel De l’Europe te Apeldoorn.
In die vergadering wordt een opmerkelijk voorstel door het bestuur aan de leden gedaan: een uitstapje naar restaurant Pijnappel in Klarenbeek!

In deze gewichtige vergadering wordt ook voorgesteld om naar een nieuwe locatie te verhuizen: hotel-café Juliana, Hoofdstraat 33. Aan de nieuwe hospes zou moeten worden medegedeeld, welke de redenen waren om weg te gaan uit l’Europe, namelijk de langzame bediening en de voortdurende variatie in de gehanteerde prijzen.

De biljartvereniging werd op 1 april 1940 opgericht door een viertal leden van de voetbalvereniging met dezelfde naam. Twee van deze oprichters zijn erelid van onze vereniging geweest: Berend Dekker en Evert Vunderink. De eerste was in zijn tijd een bekende sportman in Apeldoorn, vooral in het wielrennen blonk hij uit. In 1970 werd hij erelid.

Evert Vunderink, al even bekend in Apeldoorn als uitbater van een nog steeds bestaande ambulante kaashandel, werd erelid in 1986. Naar hem is de door hemzelf beschikbaar gestelde wisselbeker “De Vunderinker” genoemd, die vanaf 1988 ieder jaar wordt uitgereikt aan een lid dat zich bijzonder verdienstelijk voor de club heeft gemaakt.

Op 7 september 1966 werd bij Suisse een wedstrijd driebanden gespeeld tussen de toenmalige vereniging A.B.C. en Apeldoornse Boys. A.B.C. won met 25 - 15. Opmerkelijker was, zo blijkt uit het verslag van een zekere Ad Vermeulen, dat Evert Vunderink won van de grote crack van A.B.C., die vervolgens in de return wegbleef i.v.m. een aangegane weddenschap met als inzet een kistje sigaren.
Ad Vermeulen heeft overigens in de jaren 1966 t/m 1972 vele bestuursfuncties binnen de vereniging vervuld en menigmaal ook gecombineerd!

In december 1966 werd een groot kampioenschap 47/1 in Orpheus georganiseerd "door vijf trouwe leden". Het werd een groot succes.
Het is echter niet allemaal koek en ei. In de jaarverslagen van die periode wordt steen en been geklaagd over de opkomst op de clubavonden: vaak slechts 2 à 3 leden.

In de notulen van 6 april 1967 zijn er klachten over de sanitaire voorzieningen bij Juliana, met name het damestoilet schijnt de boosdoener.
In dezelfde vergadering wordt op voorstel van Evert Vunderink besloten om de clubavond van donderdag naar dinsdag te verplaatsen. In 1968 ging de clubavond al weer terug naar de donderdag.

Het bleek in die jaren vrijwel niet te doen om een interne clubcompetitie te organiseren. Een poging van Ad Vermeulen om een "Tour de France" te organiseren, mislukte. Uit de notulen blijkt niet wat het inhield.

Op 1 maart 1968 was de laatste clubavond in Juliana, omdat de eigenaar een andere wending aan zijn zaak wilde geven. De Boys verhuisden naar "Biljartacademie Cartouche" ook aan de Hoofdstraat. Een fikse contributieverhoging was het gevolg.

Het gebeurde in 1970 dat een lid werd verzocht om zijn plaats in een team af te staan wegens teleurstellende prestaties. Hieraan gehoor gevend werd hij vervolgens geprezen om zijn sportiviteit. Het team werd geen kampioen...

In de jaarvergadering van 15 oktober 1970 maakt Berend Dekker een einde aan de kennelijk bestaande verwarring over de oprichtingsdatum: 1 april 1940 is en blijft het.

Een dieptepunt in de historie was de tragisch brand in Cartouche in 1975, waarbij de zoon van de kastelijn om het leven kwam. Uit de geblakerde resten van de biljartzaal op de 1e verdieping, werden zo goed mogelijk de bekers en andere attributen gered. Na enige omzwervingen (o.a. Sportzicht en Herberg Het Oude Loo), kon de club in 1976 zijn intrek nemen in de gloednieuwe biljartzaal "Apeldoorn & Omstreken" aan de Nieuwstraat.
Nog in 1976 wordt door de vereniging daar het Nationaal Kampioenschap Libre 5e Klasse georganiseerd.

Omdat A&O het niet kon bolwerken, moest een oplossing worden gevonden. Dit resulteerde uiteindelijk met de daadkrachtige inzet van velen uit het District Apeldoorn, in de oprichting in 1979 van de Stichting A.B.C. en de inrichting van onze fantastische biljartzaal aan de Marktstraat.

In 1980 wordt het 40-jarig bestaan gevierd met het organiseren van een invitatietoernooi kader 38/2. Winnaar wordt Jacob Bergsma uit Losser.

Ook in 1980 wordt begonnen met de instelling van een zomerrooster, met als inzet een grote wisselbeker. De eerste bezitter wordt Ruud Cleton. In de daarop volgende jaren wordt het zomerrooster ieder jaar verspeeld, zij het elk jaar in een andere vorm. Ook werd het een traditie om een zomerseizoen op een leuke manier af te sluiten. Behalve finalepartijen van het zomerrooster, werden er verschillende toernooitjes gespeeld op 1 of 2 clubavonden in augustus, zoals tijdbiljart en annonce. En een andere balsport werd eenmaal beoefend: jeu de boule. De feestelijke bijeenkomsten op het landgoed van Gerard Pijnappel zullen we ook niet gauw vergeten.

Over de vele geslaagde en ook minder geslaagde jaren zal ik het verder niet hebben. Grosso modo kun je wel stellen dat de club lekker draaide, waarbij de sfeer alsmaar beter werd. Dit blijkt ook nu nog steeds: de clubavond van de Apeldoornse Boys wordt ook gewaardeerd door niet-leden!

Een bijzondere happening in 1992 (?) was de presentatie van de vereniging op de markt van Apeldoorn. De Sportraad stelde alle verenigingen in Apeldoorn in de gelegenheid om zich te presenteren. Gerard Pijnappel stelde een antiek biljart beschikbaar. Met veel enthousiasme werd een kraam ingericht met het biljart er prominent voor. Centraal op het marktplein werd een demonstratiepartij gegeven door de veteranen en oude rivalen Evert Vunderink en Bart van der Berg (van zustervereniging Excelsior). Nieuwe leden heeft het niet opgeleverd...

Het 50-jarig bestaan werd gevierd met een receptie in het A.B.C. Bij deze gelegenheid werd oprichter Evert Vunderink nog eens flink in het zonnetje gezet. In de "Biljartkroniek" verscheen een uitgebreide met foto’s opgesierde rapportage.

Het 60-jarig bestaan werd op 2 april 2000 op gepaste wijze gevierd met een vernuftig uitgedacht biljarttoernooi, waarbij alle leden, ongeacht de spelsterkte, ruimschoots aan bod kwamen. De eerste prijs: de Vunderinker. Samen met de partners werd de dag afgesloten met een Vietnamees buffet, opgesteld op de matchtafel.

Ik heb in bovenstaande niet gestreefd naar een zo goed en compleet mogelijke geschiedschrijving. Toch hoop ik hiermee tenminste een beeld te hebben geschetst wat de vereniging zoal overkwam... Uiteindelijk bestaat de historie van een vereniging vooral uit de persoonlijke herinneringen van de leden aan vroegere leden, een ieder van ons zal zich daarin herkennen. Het zijn tenslotte de leden zelf die het karakter en de sfeer van de Apeldoornse Boys bepalen!

W.A. Schuur